Jak uzyskać prawo jazdy?

O prawo jazdy kategorii B mogą się ubiegać osoby, które skończyły 18 lat oraz osoby siedemnastoletnie, które wkrótce osiągną pełnoletniość i uzyskają zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów na ubieganie się o prawo jazdy i otrzymanie dokumentu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. B

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania prawo jazdy jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku składanego w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miasta, lub w Urzędzie Dzielnicy.

Wśród wymaganych dokumentów musi się znaleźć orzeczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów. I to właśnie od wizyty u lekarza należy rozpocząć cały proces.

Zobacz też: Kiedy prawo jazdy nie może być wydane?

Wraz z orzeczeniem lekarskim w odpowiednim urzędzie należy złożyć:

– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Internecie i w Urzędzie)

– aktualne zdjęcie do prawa jazdy (w 2016 r. zmieniły się przepisy dot. wyglądu zdjęć do prawa jazdy, piszemy o nich tutaj)

Zobacz też: Zdjęcie do prawa jazdy 2016 – zmiany od 25 lutego 2016 r.

– dokument potwierdzający tożsamość

– dokument potwierdzający adres zameldowania (w przypadku dowodów tożsamości, w których nie został wpisany adres zameldowania)

– osoby siedemnastoletnie, które wkrótce skończą osiemnaście lat powinny dołączyć pisemną zgodę prawnych opiekunów na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy, przy czym dokument powinien zostać podpisany przy obecności urzędnika.

– ksero prawa jazdy, w przypadku ubiegania się o dodatkową kategorię

– orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku, gdy takie orzeczenie jest wymagane (przy niektórych kategoriach prawa jazdy, nie dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B, B1, B+E)

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami można złożyć przez pełnomocnika lub przez Internet jeżeli posiadamy podpis elektronicznego lub posiadania profilu na platformie ePUAP.

Podczas składania wniosku w urzędzie, przyszłemu kursantowi zostanie przydzielony numer PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. To istotne, bo numer będzie potrzebny w następnych etapach.

Zobacz też: Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Jak uzyskać prawo jazdy – kurs i egzaminy

Kolejnym krokiem po złożeniu dokumentów w stosownym urzędzie i uzyskaniu numeru PKK jest zapisanie się do szkoły jazdy. W tym przypadku mamy dwie opcje. Możemy skorzystać z pełnej oferty przygotowującej do egzaminów teoretycznego i praktycznego, lub przygotować się do egzaminu teoretycznego samodzielnie i po zdaniu egzaminu wykupić tylko lekcje praktyczne.

Czytaj więcej

Czy będzie trudniej zdać prawo jazdy w 2016 roku?

Przez rok wszystko pozostanie na starych zasadach. Powody – jak pisze „GW” – są dwa. Pierwszy to issue ze zbyt małą pojemnością Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, która ma być bazą do notowania wszystkich punktów karnych zbieranych przez kierowców.

Drugi to mizerna baza Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ).

Jeden z punktów nowych przepisów to obowiązkowy kurs doskonalenia techniki jazdy. Będzie trzeba get odbyć między czwartym a ósmym miesiącem po odebraniu prawa jazdy. Kursy mają prowadzić ODTJ. Koszt to 300 złotych. Młodzi kierowcy – jak pisze „GW” – mają też zostać objęci okresem próbnym trwającym dwa lata. Jeśli w tym czasie popełnią d-WA wykroczenia karane mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu, będą musieli zaliczyć 28-godzinny kurs reedukacyjny. Jego cena ma sięgać 500 złotych

Młodzi kierowcy – pisze „Gazeta Wyborcza” – będą mieli obowiązek jeżdżenia przez osiem miesięcy z naklejką – zielonym listkiem klonowym – na przedniej i tylnej szybie.

Czytaj więcej

OFICJALNE Testy Na Prawo Jazdy 2016

OFICJALNE Testy Na Prawo Jazdy 2016, zawierające IDENTYCZNE pytania jak na egzaminie państwowym! Software zawiera kategorie ABCDT. W programie zawarte są wyłącznie pytania z zatwierdzonej bazy egzaminacyjnej, z jakimi spotkasz się na egzaminie na prawo jazdy!!!

System n zależności od wersji oprócz testów i modułu nauki zawierają również zestaw znaków drogowych (w tym znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku, uzupełniające, tabliczki, znaki dodatkowe, znaki poziome oraz sygnały świetlne), aktualny kodeks drogowy – ustawę prawo e ruchu drogowym, taryfikator mandatów i punktów karnych, tablicę dozwolonych prędkości, opis sytuacji skutkujących przerwaniem egzaminu na prawo jazdy, budowę pojazdów egzaminacyjnych (Skoda Fabia, Toyota Yaris, Renault Clio, Fiat Grande Punto, Nissan Micra), dane teleadresowe urzędów i wydziałów komunikacji gdzie można odebrać prawo jazdy w całej Polsce, opis kontrolek samochodowych, wirtualny alkomat i inne (kat. W).

Czytaj więcej