Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Często widzimy sytuację jak kierowcy zatrzymują pojazd w miejscu, w którym jest to zabronione ale włączają światła awaryjne jakoby miało to zniwelować zagrożenie lub utrudnienie w ruchu drogowym, którego się dopuszczają. Najpierw popełniają wykroczenie drogowe, zatrzymując się w miejscu niedozwolonym przepisami ruchu drogowego i dla udokumentowania " poprawności " swego działania dopuszczają się kolejnego wykroczenia w postaci nieuzasadnionego użycia świateł awaryjnych.

Zatrzymanie pojazdu jest dozwolone gdy nie wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, jeśli następuje w miejscu, w którym zatrzymany pojazd nie będzie stwarzał utrudnienia lub zagrożenia ruchu drogowego.
Na pewno zagrożeniem będzie zatrzymanie na moście, wiadukcie, zakręcie, wierzchołku wzniesienia oraz w miejscu, w którym nie jest widoczny z dostatecznej odległości. Do tego można dodać autostrady i drogi ekspresowe ale to już jest poza obszarem zabudowanym.
A więc zatrzymanie pojazdu na jezdni powinno nastąpić jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej.
Zatrzymanie pojazdu na chodniku dozwolone jest tylko wtedy gdy jest to samochód osobowy, gdy zatrzymanie następuje bezpośrednio przy krawędzi jezdni, pozostanie 1,5 m chodnika dla pieszych i nie jest to zabronione znakami drogowymi i innymi przepisami ruchu drogowego, które wskazane są poniżej. Inny pojazd samochodowy niż osobowy ale o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 2,5 t , na chodniku w całości może parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi. W pozostałych miejscach taki pojazd może parkować z zachowaniem zasad dla samochodu osobowego ale tylko dwoma kołami na chodniku i w sposób nie tamujący ruchu pojazdów na jezdni.
Zatrzymanie pojazdu jest jednak zabronione pomimo zastosowania się do powyższych wymogów w miejscach przecięcia się kierunków ruchu i do 10 m od tych miejsc. Miejsca te to skrzyżowania , przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, przejazdy kolejowe i tramwajowe.


Żaden z widocznych pojazdów nie jest zaparkowany poprawnie.


Kolejny przykład niepoprawnego parkowania

Nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 10 m od znaku drogowego, jeśli wskutek tego zatrzymania zasłoniony został by ten znak. również zabronione jest zatrzymanie w odległości mniejszej niż 15 m od znaku przystanku oraz na całej długości zatoki autobusowej, a także 15 m od początku i końca wysepki oddzielającej kierunki ruchu na jezdni, jeśli z prawej strony tej wysepki jest tylko jeden pas ruchu. Przepisy nie dopuszczają do zatrzymania pojazdu wzdłuż linii ciągłej na jezdni, jeśli zmusiło by to innych uczestników ruchu do przejechania lub najechania na tę linię oraz zatrzymania wzdłuż linii ciągłej krawędziowej na jezdni i poboczu, a wzdłuż linii krawędziowej przerywanej niedopuszczalne jest zatrzymanie tylko na jezdni. Należy także pamiętać, iż na drogach dla rowerów, pasach dla rowerów i śluzach rowerowych zatrzymywać się mogą tylko rowery.

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7