Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i przejściu dla pieszych

Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i przejściu dla pieszych

Czy skręcając np. w prawo na skrzyżowaniu można zatrzymać pojazd na przejeździe rowerowym lub przejściu dla pieszych, które są bezpośrednio przed krawędzią drogi poprzecznej i tam oczekiwać na możliwość dalszej jazdy?

Rowerzyści i piesi często wskazują na nie ustąpienie im pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów i przejściach dla pieszych. Niekoniecznie mają rację, gdyż przepisy ruchu drogowego dopuszczają w określonych sytuacjach zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych czy przejeździe dla rowerzystów.

Nie zabrania się zatrzymania na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów gdy zatrzymanie to wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, np. zatrzymałem pojazd na przejeździe dla rowerów, bo musiałem ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom na drodze, na którą chcę wjechać. Można powiedzieć, że dojeżdżając do drogi poprzecznej nie zatrzymujemy pojazdu, a unieruchamiamy na czas niezbędny do ustąpienia pierwszeństwa i następnie kontynuujemy jazdę. Jeśli unieruchomienie to wypadło na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów, gdyż wynika to z budowy skrzyżowania i organizacji ruchu, to użytkownik drogi nie ma na to wpływu.

Jednak zabrania się zatrzymania na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów, a także w odległości mniejszej niż 10 m. od nich w sytuacji gdy te zatrzymanie nie wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, np. zatrzymanie samochodu na przejściu w celu opuszczenia pojazdu przez pasażera.

Jak poprawnie zachować się w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów?

Osobiście w sytuacji, gdy przejazd dla rowerzystów lub przejście dla pieszych jest bezpośrednio przed jezdnią poprzeczną, zanim zdecyduję się na wjazd na ten przejazd lub przejście, upewniam się, czy nie zbliżają się piesi lub rowerzyści aby nie utrudnić im korzystania z tych miejsc. Jeśli w mojej ocenie nie ma zbliżających się pieszych lub rowerzystów, wjeżdżam na przejazd lub przejście obserwując drogę poprzeczną. Gdy jest konieczność zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną, to dokonuję zatrzymania (zajmując powierzchnię przejścia lub przejazdu), które wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego i moje zatrzymanie na przejściu lub przejeździe jest zgodne z przepisami. A kiedy jest już to możliwe, to wjeżdżam na drogę poprzeczną kontynuując jazdę.

Istotnym jest, aby bez konieczności nie zatrzymywać pojazdu na przejściach dla pieszych czy przejazdach dla rowerzystów z powodu zakłócenia płynności ruchu rowerzystów i pieszych oraz przede wszystkim z uwagi na fakt, iż każdy pojazd znajdujący się na torze ruchu innych użytkowników drogi stanowi utrudnienie, które może przeistoczyć się w realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zatrzymanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w przepisach

  • Art. 2.29 Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków i przepisów ruchu drogowego (czyli z woli i potrzeby kierującego), (...) oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów (czyli zatrzymanie, do którego kierujący jest zmuszony przepisami).
  • Art.49.1.2 Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m. przed tym przejściem lub przejazdem (...).
  • Art.49.4 Zakaz zatrzymania lub postoju nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika