Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i przejściu dla pieszych

Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i przejściu dla pieszych

Czy skręcając np. w prawo na skrzyżowaniu można zatrzymać pojazd na przejeździe rowerowym lub przejściu dla pieszych, które są bezpośrednio przed krawędzią drogi poprzecznej i tam oczekiwać na możliwość dalszej jazdy?

Rowerzyści i piesi często wskazują na nie ustąpienie im pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów i przejściach dla pieszych. Niekoniecznie mają rację, gdyż przepisy ruchu drogowego dopuszczają w określonych sytuacjach zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych czy przejeździe dla rowerzystów.

Nie zabrania się zatrzymania na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów gdy zatrzymanie te wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, np. zatrzymałem pojazd na przejeździe dla rowerów, bo musiałem ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom na drodze, na którą chcę wjechać. Można wtedy powiedzieć, że dojeżdżając do drogi poprzecznej nie zatrzymujemy pojazdu, a unieruchamiamy na czas niezbędny do ustąpienia pierwszeństwa i następnie kontynuujemy jazdę. Jeśli te unieruchomienie wypadło na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów gdyż wynika to z budowy skrzyżowania i organizacji ruchu, to użytkownik drogi nie ma na to wpływu.
Jednak zabrania się zatrzymania na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów, a także w odległości mniejszej niż 10 m. od tychże, w sytuacji gdy te zatrzymanie nie wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, np. zatrzymanie samochodu na przejściu w celu opuszczenia pojazdu przez pasażera.

Jak poprawnie zachować się w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów?

Ja osobiście, w sytuacji gdy przejazd dla rowerzystów lub przejście dla pieszych jest bezpośrednio przed jezdnią poprzeczną, zanim zdecyduję się na wjazd na ten przejazd lub przejście, upewniam się czy nie zbliżają się piesi lub rowerzyści aby nie utrudnić im korzystania z tych miejsc. Jeśli w mojej ocenie nie ma zbliżających się pieszych lub rowerzystów, wjeżdżam na przejazd lub przejście obserwując drogę poprzeczną. Gdy jest konieczność zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną , to dokonuję zatrzymania (zajmując powierzchnię przejścia lub przejazdu), które wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, i moje zatrzymanie na przejściu lub przejeździe jest zgodne z przepisami , a kiedy jest już to możliwe wjeżdżam na drogę poprzeczną kontynuując jazdę.
Istotnym jest, aby bez konieczności nie zatrzymywać pojazdu na przejściach dla pieszych czy przejazdach dla rowerzystów z powodu zakłócenia płynności ruchu rowerzystów i pieszych oraz przede wszystkim z uwagi na fakt, iż każdy pojazd znajdujący się na torze ruchu innych użytkowników drogi stanowi utrudnienie, które może przeistoczyć się w realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zatrzymanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w przepisach

Art. 2.29 Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków i przepisów ruchu drogowego (czyli z woli i potrzeby kierującego), (...) oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów ( czyli zatrzymanie, do którego kierujący jest zmuszony przepisami).
Art.49.1.2 Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m. przed tym przejściem lub przejazdem (...)
Art.49.4 Zakaz zatrzymania lub postoju nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7