Czy taki zestaw znaków oznacza, że ograniczenie prędkości za progiem zwalniającym już nie obowiązuje?

Czy taki zestaw znaków oznacza, że ograniczenie prędkości za progiem zwalniającym już nie obowiązuje?

Czy tabliczka T-1 odnosi się do znaków zakazu?

W niektórych publikacjach i wśród dużej grupy kierowców istnieje błędna interpretacja dystansu obowiązywania ograniczenia prędkości w związku z zastosowaniem znaku B-33, na okoliczność wystąpienia niebezpiecznego odcinka drogi, o którym informuje znak A-11a " Próg zwalniający" wraz z tabliczką T-1, wskazującą na rzeczywistą odległość do miejsca niebezpiecznego.

Jeśli zestaw znaków drogowych jest taki jak na prezentowanym zdjęciu to oczywiście, że ograniczenie prędkości nadal obowiązuje , aż do jego odwołania lub najbliższego skrzyżowania. Kiedy ograniczenie prędkości w podobnym przypadku obowiązywało by tylko do progu zwalniającego, opiszę poniżej. Wcześniej jednak przytoczę podstawowe zasady stosowania znaku B-33, wprowadzającego ograniczenie prędkości.
Znak B-33 jedynie zmienia istniejące już ograniczenia dopuszczalnej prędkości, które wynikają z Art.20 1-6 Ustawy "prawo o ruchu drogowym".
3.2.34.1 (Dz.U. 03.220.2181.) "... Znak B-33 w zasadzie powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt śliska jezdnia, próg zwalniający itp. ..."
3.1.2 "... znaki zakazu B-23, B-25, B-26, B-29, B-33, a także znaki B-35 do b-38, obowiązują od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania... Jeżeli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu aż do najbliższego skrzyżowania, wówczas należy zastosować znak uchylający zakaz. .."
3.2.25 Koniec ograniczenia prędkości. Znak B-34 " koniec ograniczenia prędkości" stosuje się w celu uchylenia ograniczenia prędkości, wprowadzonego znakiem B-33..."
3.1.3 Tabliczki T-21 i T-20. " Jeżeli zakaz wyrażony znakami B-33 (...) obowiązuje między skrzyżowaniami na odcinku o długości do 500 m, to dopuszcza się umieszczanie pod znakiem tabliczki T-20 wskazującej długość odcinka drogi, na którym zakaz obowiązuje."

Powracamy więc do odpowiedzi na pytanie w temacie.

Na prezentowanym zdjęciu widzimy znak A-11a wraz z tabliczką T-1- mającą ścisły związek tylko ze znakiem A-11a - wskazującą na odległość w jakiej znajduje się próg zwalniający i znak B-33, wskazujący na dopuszczalną - zmniejszoną prędkość. Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy, w sytuacji przedstawionej na powyższym zdjęciu, ograniczenie prędkości do 30 km/godz obowiązuje więc do najbliższego skrzyżowania.
Aby ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 nie obowiązywało za progiem zwalniającym, powinien być umieszczony znak odwołujący zakaz za progiem zwalniającym lub pod znakiem B-33 powinna być umieszczona tabliczka do znaku T-20, wskazująca na jakim odcinku obowiązuje zakaz przekraczania prędkości wyrażony znakiem B-33 tak jak na zdjęciu poniżej.

Na powyższym zdjęciu zastosowane znaki precyzyjnie wskazują na odległość do miejsca niebezpiecznego, wyrażonego znakiem A-11a wraz z tabliczką do znaku T-1 oraz odcinek drogi, na jakim obowiązuje ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 wraz z tabliczką do znaku  T-20. Tabliczki do znaków T-1 i T-20 wskazują tą samą odległość, więc ograniczenie prędkości do 30 km/godz za progiem zwalniającym nie obowiązuje.
Na zakończenie dodam, że zastosowanie tabliczki T-21 w miejsce tabliczki T-20 w zestawie ze znakiem B-33, w moim rozumieniu, nie powinno mieć miejsca.

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7