Czy taki zestaw znaków oznacza, że ograniczenie prędkości za progiem zwalniającym już nie obowiązuje?

Czy taki zestaw znaków oznacza, że ograniczenie prędkości za progiem zwalniającym już nie obowiązuje?

Czy tabliczka T-1 odnosi się do znaków zakazu?

W niektórych publikacjach i wśród dużej grupy kierowców istnieje błędna interpretacja dystansu obowiązywania ograniczenia prędkości w związku z zastosowaniem znaku B-33, na okoliczność wystąpienia niebezpiecznego odcinka drogi, o którym informuje znak A-11a " Próg zwalniający" wraz z tabliczką T-1, wskazującą na rzeczywistą odległość do miejsca niebezpiecznego.

Jeśli zestaw znaków drogowych jest taki, jak na prezentowanym zdjęciu, to oczywistym jest, że ograniczenie prędkości nadal obowiązuje - aż do jego odwołania lub najbliższego skrzyżowania. Kiedy ograniczenie prędkości w podobnym przypadku obowiązywało by tylko do progu zwalniającego, opiszę poniżej. Wcześniej jednak przytoczę podstawowe zasady stosowania znaku B-33, wprowadzającego ograniczenie prędkości.

Znak ograniczenia prędkości

Znak B-33 jedynie zmienia istniejące już ograniczenia dopuszczalnej prędkości, które wynikają z Art.20 1-6 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym".
3.2.34.1 (Dz.U. 03.220.2181.) "... znak B-33 w zasadzie powinien być poprzedzony znakami ostrzegawczymi podającymi przyczynę ograniczenia prędkości, np. roboty na drodze, niebezpieczny zakręt śliska jezdnia, próg zwalniający itp. ..."
3.1.2 "... znaki zakazu B-23, B-25, B-26, B-29, B-33, a także znaki B-35 do b-38, obowiązują od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania (...). Jeżeli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu aż do najbliższego skrzyżowania, wówczas należy zastosować znak uchylający zakaz."
3.2.25 Koniec ograniczenia prędkości. Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" stosuje się w celu uchylenia ograniczenia prędkości, wprowadzonego znakiem B-33 (...)"
3.1.3 Tabliczki T-21 i T-20. "Jeżeli zakaz wyrażony znakami B-33 (...) obowiązuje między skrzyżowaniami na odcinku o długości do 500 m, to dopuszcza się umieszczanie pod znakiem tabliczki T-20 wskazującej długość odcinka drogi, na którym zakaz obowiązuje."

Powracamy więc do odpowiedzi na pytanie w temacie.

Czy taki zestaw znaków oznacza, że ograniczenie prędkości za progiem zwalniającym już nie obowiązuje?

Na prezentowanym zdjęciu widzimy znak A-11a wraz z tabliczką T-1- mającą ścisły związek tylko ze znakiem A-11a - wskazującą na odległość w jakiej znajduje się próg zwalniający - oraz znak B-33, wskazujący na dopuszczalną, zmniejszoną prędkość. Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy, w sytuacji przedstawionej na powyższym zdjęciu, ograniczenie prędkości do 30 km/godz obowiązuje więc do najbliższego skrzyżowania.

Aby ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 nie obowiązywało za progiem zwalniającym, powinien być umieszczony znak odwołujący zakaz za progiem zwalniającym lub pod znakiem B-33 powinna zostać umieszczona tabliczka do znaku T-20, wskazująca na jakim odcinku obowiązuje zakaz przekraczania prędkości wyrażony znakiem B-33 tak jak na zdjęciu poniżej.

Na powyższym zdjęciu zastosowane znaki precyzyjnie wskazują na odległość do miejsca niebezpiecznego, wyrażonego znakiem A-11a wraz z tabliczką do znaku T-1 oraz odcinek drogi, na jakim obowiązuje ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 wraz z tabliczką do znaku  T-20. Tabliczki do znaków T-1 i T-20 wskazują tą samą odległość, więc ograniczenie prędkości do 30 km/godz za progiem zwalniającym nie obowiązuje.

Na zakończenie dodam, że zastosowanie tabliczki T-21 w miejsce tabliczki T-20 w zestawie ze znakiem B-33, w moim rozumieniu, nie powinno mieć miejsca.

Chcesz wiedzieć więcej o przepisach ruchu drogowego? Zobacz także artykuł: Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa? 

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika