Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7

Zdarza się, że wskutek błędnego oznakowania dróg w rejonie skrzyżowania lub niedbałości służb wykonujących prace związane z ich oznakowaniem, dochodzi do poważnych wypadków. Kto powinien ponosić konsekwencje wadliwego oznakowania dróg gdy z tego powodu dojdzie do wypadku?

Linia P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wyznacza miejsce do zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa".

Tak mówią przepisy

Jeśli więc znak A-7 został usunięty ze skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu, a linia P-13 pozostała, to nie oznacza ona miejsca zatrzymania w celu ustąpienia pierwszeństwa ani konieczności ustąpienia pierwszeństwa, gdyż jej znaczenie ściśle związane jest ze znakiem A-7. Jeśli znaku A-7 nie ma, to i konieczności ustąpienia pierwszeństwa nie ma.

Jednak... (!)

Należy mieć świadomość, że obecność znaków poziomych na jezdni takich jak linie krawędziowe, linie segregujące wyznaczające pasy ruchu, linie warunkowego lub bezwzględnego zatrzymania, są informacją dla kierujących o przebiegu drogi z pierwszeństwem.

Dlatego w sytuacji gdy na jezdni, którą się poruszam, jest znak P-13, ale wcześniej na wlocie drogi nie ma znaku A-7, będę przewidywał, iż nadjeżdżający z mojej lewej lub prawej strony może, szukając odpowiedzi kto ma pierwszeństwo, zasugerować się widocznym znakiem P-13 ufając, iż jego obecność jest zasadna i uzna, że ma pierwszeństwo. Moja szczególna ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania w odniesieniu do błędnego oznakowania na wlocie skrzyżowania może zapobiec kolizji.Obecność znaku poziomego związanego ze znakiem pionowym, którego z jakiegoś powodu nie ma, powinna zmobilizować każdego kierującego do wzmożonej uwagi i rozważnego zachowania w miejscu, w którym niekompletne lub błędne oznakowanie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

Za organizację ruchu na drodze i jej oznakowanie odpowiada zarządca drogi. Jeśli w skutek złego oznakowania drogi, a o takim tu rozprawiamy, dojdzie do kolizji, to odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za skutkujące zdarzenia będzie ponosił zarządca drogi - pod warunkiem, że poszkodowany będzie się tego domagał.

Kto ustala reguły?

Sposób stosowania znaków drogowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Niestety, w wielu przypadkach zdaje się, że zarządcy dróg (osoby projektujące oznakowanie w danych miejscach) nie stosują się do przytoczonego wyżej Rozporządzenia lub zwyczajnie nie wiedzą o jego istnieniu. Warto więc znać przepisy odnośnie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, aby uniknąć niesłusznie przypisywanej winy w kolizji drogowej, w sytuacji gdy oznakowanie np. na skrzyżowaniu było nieprawidłowe.

Poznaj te przepisy

DZ.U. 220 8.1 Oznakowanie poziome skrzyżowań składa się z oznakowania:

  • wlotów i wylotów
  • powierzchni, na której przecinają się tory jazdy pojazdów

Oznakowanie poziome stosuje się przede wszystkim na skrzyżowaniach leżących w ciągach dróg z pierwszeństwem przejazdu, wyznaczając na ich powierzchni pasy ruchu wzdłuż drogi z pierwszeństwem. (...) Na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, powierzchni nie znakuje się. Wloty dróg na skrzyżowaniach znakuje się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.6 

DZ.U. 220 7.6 (...) Oznakowanie wlotów wykonuje się według jednakowych zasad, (...)

DZ.U. 220 7.6.2.2 Na wlotach dróg podporządkowanych stosuje się linie warunkowego lub bezwzględnego zatrzymania według zasad określonych w punktach 4.2.3 i 4.2.4.
§ 89.3 Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" - wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

DZ.U. 220 4.2.4 Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania z trójkątów" stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak A-7 " ustąp pierwszeństwa".

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika