Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiana definicji chodnika

Poza zmianą wysokości mandatów, o czym w mediach jest głośno, wprowadzono, jak gdyby po cichu, także kilka zmian zapisów w prawie o ruchu drogowym

Po cichu, bo w kwestii tych zmian ogólnie nikt na łamach środków masowego przekazu nie podejmuje tematu.
Postanowiłem nie odnosić się do wszystkich zmian w jednym artykule, a sukcesywnie, kolejno wskazywać po jednej zmianie przepisów w osobnych artykułach, mając nadzieję, że będzie to łatwiejsze do przyswojenia.

CHODNIK I DROGA DLA PIESZYCH

Jako pierwszą nowelę wskażę chodnik.
Obecnie chodnik, do którego byliśmy przyzwyczajeni od dziecka, jest drogą dla pieszych.
Droga dla pieszych
, która była wyznaczona znakiem C-16

obecnie jest także drogą dla pieszych.
Jednak samo słowo chodnik nie zniknęło z Ustawy o ruchu drogowym.

Zgodnie z nowymi przepisami Pord obowiązującymi od 21.09.2022 r definiuje się:

- drogę dla pieszych- jako "drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania i postoju pojazdów" ;

- chodnik- jako "część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch" .

  PARKOWANIE NA CHODNIKU I DRODZE DLA PIESZYCH

W powyżej przytoczonych zapisach wskazano, że na drodze dla pieszych będzie można dokonać zatrzymanie i postój pojazdu.
Jest jednak róznica między starym i nowym przepisem z korzyścią dla kierujących.

Przed zmianą przepisów można było parkować na chodniku przednimi kołami lub kołami jednego boku  pojazd do 2,5 t lub w całości samochód osobowy, bezpośrednio przy krawędzi jezdni pod warunkiem, że pozostawiona szerokość chodnika dla pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m.

W myśl nowych przepisów na drodze dla pieszych można zatrzymać się i parkować pojazd do 2,5 t przednimi kołami lub kołami jednego boku  oraz w całości samochód osobowy bezpośrednio przy krawędzi jezdni pod warunkiem , że szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m  i nie utrudni ruchu pieszym.

A więc obecnie, jak wynika z nowego przepisu, na drodze dla pieszych, która składa się tylko z chodnika o szerokości 1,5 m, można parkować pozostawiając np. 1m szerokości drogi dla pieszych-chodnika , gdyż w ocenie kierującego 1m szerokości drogi dla pieszych-chodnika wystarczy do przemieszczania się pieszego.


Wg starego przepisu takie parkowanie na  takim chodniku było niedozwolone.
                            

 

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika