Przejścia sugerowane

Przejścia sugerowane

.

Jak wygląda przejście sugerowane i jak się tam zachować

Przejście sugerowane to :" nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych."

Jak rozumieć, że przejście sugerowane nie jest przejściem dla pieszych.

 

Przejście dla pieszych- jak wygląda raczej każdy wie.

Otóż w odniesieniu do przejścia dla pieszych w Ustawie zdefiniowano sposób zachowania w tych miejscach pieszych( art 13.1.1a , art 13.8) i kierujących ( art 26.1.1a, art. 26.3.1, art 49.2), wskazujący na konieczność stosowania szczególnej ostrożności przez jednych i drugich oraz na pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, zakaz zatrzymywania pojazdów na przejściach i w odległości mniejszej niż 10 m od nich, a także zakaz wyprzedzania bezpośrednio przed i na tych przejściach.

Przejście sugerowane- nie jest oznaczone znakiem pionowym ani poziomym tak jak na przejściu dla pieszych. Natomiast budowa tych miejsc ma być taka sama tzn. obniżony krawężnik- ułatwiający przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym, fakturowana żółta opaska bezpośrednio przed krawędzią jezdni .W odniesieniu do przejścia sugerowanego sporządzono zapisy w art.13.2 i 3, które wskazują, że przechodzenie przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko poza przejściem dla pieszych jest dozwolone min. na przejściu sugerowanym pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni, drogi dla pieszych lub torowiska iść drogą najkrótszą.

Nie ma więc mowy w powyższym zapisie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności ani przez pieszych, ani przez kierujących. Przepisy PORD nie zakazują zatrzymywanie pojazdów bezpośrednio przed tymi przejściami, narażając wchodzących pieszych  na realne niebezpieczeństwo, wynikające z niemożności zobaczenia przez kierującego wchodzącego pieszego lub niemożności zastosowania się pieszego do art 14.1b : " zabrania się wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi". Wyobraźmy sobie , że tym pieszym  może być niewidomy, który nie wie, że bezpośrednio przed przejściem jest zaparkowany pojazd, zasłaniający wchodzących pieszych. Aż trudno uwierzyć, że o bezpieczeństwo i komfort w odniesieniu do przejścia sugerowanego zadbano jedynie od strony przepisów budowlanych. Jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, to tutaj w zakresie zapewnienia minimum bezpieczeństwa, najwyraźniej brakuje przepisów ,zapewniających pozostawienie przestrzeni w tych miejscach, która dała by możliwość i pieszym i kierującym do prawidłowej oceny sytuacji na drodze tak, aby pieszy mógł ocenić czy może wejść na jezdnię nie powodując utrudnienia lub zagrożenia w ruchu drogowym, a kierujący by miał możliwość zauważenia pieszego, który nie stosuje się do powyżej przytoczonego przepisu o konieczności ustapienia pierwszeństwa pojazdom i odpowiednie zareagowanie dla uniknięcia potrącenia go.

Rola kierujących 


W obliczu takiego niedopatrzenia prawnego może być zbawienna wyobraźnia i przewidywanie zagrożenia przez kierujących.
Należy zdawać sobie sprawę, że w tych miejscach znaczna część pieszych będzie sobie uzurpować prawa takie, jakie mają piesi na przejściach dla pieszych. Zjawisko to obserwujemy już na skrzyżowaniach bez wyznaczonych przejść dla pieszych, gdzie wielu pieszych przechodząc przez jezdnię lub dochodząc do niej z zamiarem przejścia przez nią, zachowuje się tak jak by były tam znaki wskazujące na przejście dla pieszych. Dobrze by też było, by kierujący pomimo braku zakazu zatrzymywania lub postoju, jednak nie parkowali swych pojazdów bezpośrednio przed tymi przejściami i na tych przejściach, a także nie wyprzedzali innych pojazdów na tych przejściach i bezpośrednio przed nimi. Sugerowałbym aby kierujący , z racji ukłonu w kierunku większego bezpieczeństwa i z racji większej świadomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyjęli sposób zachowania w rejonie przejść sugerowanych taki jak w rejonie przejść dla pieszych.


 

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika