Migająca żółta strzałka

Migająca żółta strzałka

Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający sygnał żółty w dalszym ciągu obowiązuje nas wskazywany przez niego kierunek jazdy. Zobacz dlaczego!

Czy w sytuacji gdy sygnalizator S-3 ze strzałką w lewo nadaje migający sygnał żółty, wskazujący dozwolony kierunek jazdy (w lewo), można także zawracać? Moim zdaniem - nie.

W moim rozumieniu, jeśli sygnalizator pracuje w trybie awaryjnym, na sygnalizatorze S-3 jest pozioma strzałka w lewo i sygnał miga żółtym światłem, to nadal dotyczy on jadących w lewo, tak, jak przy bezawaryjnej pracy sygnalizatora. W takiej sytuacji zwiększamy czujność i stosujemy dużo większą dozę ostrożności. Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający żółty sygnał, należy zgodnie z § 98.6 zachowując szczególną ostrożność, utrzymywać kierunek jazdy (§97.1) zgodny z nadawanym - migającym sygnałem, który nadal wskazuje dozwolony kierunek jazdy, stosując się do zasad pierwszeństwa zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych.

W czasie kiedy sygnalizacja świetlna nadaje sygnały migające żółte, na skrzyżowaniu jest wielokroć bardziej niebezpiecznie i z tego powodu nakłaniam do działań zmierzających w kierunku większego bezpieczeństwa.

Gdyby na skrzyżowaniu zarządca drogi dopuszczał wykonywanie manewru skrętu w lewo i zawracania, zastosowałby sygnalizator ze strzałką wskazującą kierunek jazdy w lewo i do zawracania.

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Sygnalizację świetlną stosuje się nie tylko z powodu poprawy warunków ruchu relacji podporządkowanych, czy zwiększenia efektywności sterowania strumieniami ruchu, ale przede wszystkim z powodu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mając na uwadze poniżej przytoczone przepisy warunkujące zastosowanie sygnalizacji świetlnej, fakt istnienia sygnalizatora w danym miejscu na drodze powinien nas bardzo dyscyplinować, a zwłaszcza wtedy, gdy w skutek awarii sygnalizacja nadaje sygnały żółte-migające lub nie nadaje sygnałów w ogóle. Należy z dużym naciskiem wskazywać, iż skrzyżowania, na których zdecydowano się zastosować sygnalizatory S-3 są miejscami szczególnie niebezpiecznymi, wymagającymi od kierujących pryncypialnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego, a gdy sytuacja tego wymaga, w swych działaniach skłaniać się w kierunku większego bezpieczeństwa.

Przypisy prawne

Uzasadniając swoje stanowisko posłużę się zapisami prawnymi. Zgodnie z Dz.U. nr 220 poz. 2181 wprowadzenie sygnalizacji świetlnej powinno spowodować poprawę bezpieczeństwa ruchu, co jest celem nadrzędnym. W dalszej części, mając na uwadze wspomniane bezpieczeństwo (ale nie tylko), ocenia się konieczność stosowania sygnalizacji świetlnej i jej rodzaju (ogólne i kierunkowe). "Na wlotach o trzech lub więcej pasach ruchu należy, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, wydzielić dla pojazdów skręcających w lewo co najmniej jeden pas ruchu i obowiązkowo zastosować sygnalizator kierunkowy dla tego pasa (pasów) ruchu. Na wlotach o dwóch pasach ruchu, przy minimum 20% udziale pojazdów skręcających w lewo, należy dla tych pojazdów zastosować sygnalizator kierunkowy.".

  • §97.1 "Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką."
  • §98.6 "Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator, ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności."

Dz.U.nr 220 poz. 2181 Rozdział 4 " Rodzaje sygnałów" rys. 4.2.2 do 4.2.8


Na koniec dodam, iż nie znalazłem zapisu prawnego, w którym byłoby zapisane, że w przypadku, gdy sygnalizator S-3 nadaje migający żółty sygnał nie mamy obowiązku stosowania się do wskazywanego kierunku jazdy.

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

2020/04/08

Kiedy egzaminator wskaże na błąd i da możliwość powtórnego wykonania zadania, a kiedy przerwie egzamin ?

Czy egzaminator mnie za to obleje?

Czy egzaminator mnie za to obleje?

2020/03/04

Czy niewykonanie zadania na egzaminie oznacza wynik negatywny?

  Migająca żółta strzałka

Migająca żółta strzałka

2018/03/05

Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający sygnał żółty w dalszym ciągu obowiązuje nas wskazywany przez niego kierunek jazdy. Zobacz dlaczego!