Manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu - na krótko czy szeroko?

Manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu - na krótko czy szeroko?

Jak zgodnie z przepisami wykonać manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu żeby zdać egzamin na prawo jazdy?

Czy rzeczywiście przepisy ruchu drogowego nie określają w jaki sposób skręcać w lewo i zawracać na skrzyżowaniach? Aby zdać egzamin na prawo jazdy, a później bezpiecznie jeździć ,czy manewr zawracania lub skrętu w lewo wykonywać na tzw „szeroko”, czy „na krótko” ?
Istnieje wśród kierowców stereotyp, wskazujący na brak konkretnych przepisów odnośnie szeroko pojętego manewru skrętu w lewo i zawracania. Nie będę rozpatrywał przyczyn takiego rozumienia Ustawy o ruchu drogowym, a jedynie przytoczę konkretne zapisy prawne ,wskazujące na prawidło­we zachowania w określonych sytuacjach związanych ze zmianą kierunku ruchu.

MANEWR SKRĘTU W LEWO I ZAWRACANIA-PRZEPISY

Przystępując do manewru skrętu w lewo lub zawracania na skrzyżowaniu, odpowiednio wcześniej sygnalizujemy to kierunkowskazem i zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zajmujemy od­powiednią pozycję na jezdni , uzależnioną od tego czy jesteśmy na drodze jednokierunkowej, czy jednojezdniowej dwukierunkowej. Na jezdni jednokierunkowej zbliżamy się do lewej krawędzi jezdni, lub w przypadku wyznaczonych pasów ruchu do skrętu w lewo, zajmujemy miejsce na wy­znaczonym pasie .Na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej zbliżamy się do środka jezdni lub jeśli układ pasów na jezdni jest asymetryczny, do linii podwójnej ciągłej.(Art.22.1.2.5)

SKRĘT W LEWO NA "SZEROKO"

Jeśli jest to skrzyżowanie: tzw. równorzędne, ze znakami regulującymi pierwszeństwo lub z sy­gnalizacją świetlną z zastosowanymi sygnalizatorami ogólnymi S-1 i nie ma linii prowadzących na płaszczyźnie skrzyżowania, wówczas skręcając w lewo i zawracając, zachowujemy zasadę ruchu prawostronnego. A więc można powiedzieć, że w takiej sytuacji skręca­jąc w lewo, jedziemy „szeroko” prawą stroną. Ruch prawostronny oznacza zgodnie z Art.1.z Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym , że „... zgodnie z ustawodawstwem krajowym kierujący pojazdem jest obowiązany wy­mijać inny pojazd po swojej lewej stronie...”Jeśli jest to skrzyżowanie, na płaszczyźnie którego zastosowano znaki poziome, wyznaczające konkretny tor ruchu do jazdy w danym kierunku, to w takim przypadku stosujemy się do tych zna­ków.

SKRĘT W LEWO I ZAWRACANIE NA "KRÓTKO"

Jeśli jest to skrzyżowanie, na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną z sygnalizatora­mi S-3 do lewo-skrętu , wtedy skręt w lewo wykonujemy w taki sposób, aby wymijany pojazd znaj­dował się z naszej prawej strony- mówimy wtedy o ruchu bezkolizyjnym – na „krótko”.
Jeśli sygnalizator S-3 wyświetla także lub tylko strzałkę do zawracania, wtedy zawracamy zgod­nie ze znakami poziomymi wyznaczającymi pasy ruchu, a jeśli ich nie ma np. przykrył je śnieg, wtedy zawracamy na tzw. „krótko”.
Należy z dużym naciskiem zaznaczyć, iż ruch bezkolizyjny, a w tym przypadku skręt bezkolizyjny, występuje tylko wtedy, gdy ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

CZY MOŻNA W INNY SPOSÓB WYKONAĆ MANEWR SKRĘTU W LEWO, NIŻ WSKAZUJĄ NA TO PRZEPISY?

Jeśli skręt w lewo lub zawracanie na skrzyżowaniu innym , niż z zastosowaną sygnalizacją S-3, zdecydujemy się wykonywać na tzw. „krótko”, wówczas należy mieć świadomość, iż obrany tor ruchu nie ma nic wspólnego z ruchem bezkolizyjnym, a wręcz przeciwnie – jest o wiele niebezpieczniej, a w razie stłuczki z innym pojazdem w miejscu kolizyjnym- czyli przecięcia się kierunków ruchu pojazdów na płaszczyźnie skrzyżowania, winę będzie ponosił ten, kto nie zastosował się do zasady ruchu prawostronnego.

 

 

 

 

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7