Manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu - na krótko czy szeroko?

Manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu - na krótko czy szeroko?

Jak zgodnie z przepisami wykonać manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu żeby zdać egzamin na prawo jazdy?

Czy rzeczywiście przepisy ruchu drogowego nie określają w jaki sposób skręcać w lewo i zawracać na skrzyżowaniach? Aby zdać egzamin na prawo jazdy, a później bezpiecznie jeździć, czy manewr zawracania lub skrętu w lewo wykonywać na tzw „szeroko”, czy „na krótko” ?

Istnieje wśród kierowców stereotyp, wskazujący na brak konkretnych przepisów odnośnie szeroko pojętego manewru skrętu w lewo i zawracania. Nie będę rozpatrywał przyczyn takiego rozumienia Ustawy o ruchu drogowym, a jedynie przytoczę konkretne zapisy prawne, wskazujące na prawidło­we zachowania w określonych sytuacjach związanych ze zmianą kierunku ruchu.

Manewr skrętu w lewo i zawracanie - przepisy

Przystępując do manewru skrętu w lewo lub zawracania na skrzyżowaniu, odpowiednio wcześniej sygnalizujemy zamiar kierunkowskazem i zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zajmujemy od­powiednią pozycję na jezdni, uzależnioną od tego, czy jesteśmy na drodze jednokierunkowej czy jednojezdniowej dwukierunkowej. Na jezdni jednokierunkowej zbliżamy się do lewej krawędzi jezdni lub - w przypadku wyznaczonych pasów ruchu do skrętu w lewo - zajmujemy miejsce na wy­znaczonym pasie. Na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej zbliżamy się do środka jezdni lub jeśli układ pasów na jezdni jest asymetryczny, do linii podwójnej ciągłej. (Art.22.1.2.5)

Skręt w lewo "na szeroko"

Jeśli jest to skrzyżowanie: tzw. równorzędne, ze znakami regulującymi pierwszeństwo lub z sy­gnalizacją świetlną z zastosowanymi sygnalizatorami ogólnymi S-1 i nie ma linii prowadzących na płaszczyźnie skrzyżowania, wówczas skręcając w lewo i zawracając, zachowujemy zasadę ruchu prawostronnego. A więc można powiedzieć, że w takiej sytuacji skręca­jąc w lewo jedziemy „szeroko” prawą stroną. Ruch prawostronny oznacza zgodnie z Art.1.z Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, że „(...) zgodnie z ustawodawstwem krajowym kierujący pojazdem jest obowiązany wy­mijać inny pojazd po swojej lewej stronie (...)Jeśli jest to skrzyżowanie na płaszczyźnie którego zastosowano znaki poziome, wyznaczające konkretny tor ruchu do jazdy w danym kierunku, to w takim przypadku stosujemy się do tych zna­ków.

Skręt w lewo i zawracanie "na krótko"

Jeśli jest to skrzyżowanie, na którym ruch jest kierowany sygnalizacją świetlną z sygnalizatora­mi S-3 do lewo-skrętu, wtedy skręt w lewo wykonujemy w taki sposób, aby wymijany pojazd znaj­dował się z naszej prawej strony - mówimy wtedy o ruchu bezkolizyjnym – "na krótko”.

Jeśli sygnalizator S-3 wyświetla także lub tylko strzałkę do zawracania, wtedy zawracamy zgod­nie ze znakami poziomymi wyznaczającymi pasy ruchu, a jeśli ich nie ma np. przykrył je śnieg, wtedy zawracamy "na krótko”.

Należy z dużym naciskiem zaznaczyć, iż ruch bezkolizyjny, a w tym przypadku skręt bezkolizyjny, występuje tylko wtedy, gdy ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Czy można w inny sposób wykonać manewr skrętu w lewo, niż wskazują na to przepisy?

Jeśli skręt w lewo lub zawracanie na skrzyżowaniu innym, niż z zastosowaną sygnalizacją S-3, zdecydujemy się wykonywać „na krótko”, wówczas należy mieć świadomość, iż obrany tor ruchu nie ma nic wspólnego z ruchem bezkolizyjnym, a wręcz przeciwnie – jest o wiele niebezpieczniej. W razie stłuczki z innym pojazdem w miejscu kolizyjnym - czyli przecięcia się kierunków ruchu pojazdów na płaszczyźnie skrzyżowania - winę będzie ponosił ten, kto nie zastosował się do zasady ruchu prawostronnego.

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika