Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Praktyka pokazuje, że nie tylko kompetencje ośrodków szkolenia, ale i ich usytuowanie, mają wpływ na końcowy efekt szkolenia, czyli umiejętność jeżdżenia pojazdem samochodowym.

Z chwilą umożliwienia kandydatom na kierowców zdawania egzaminów państwowych w dowolnym ośrodku egzaminowania, nastąpiła rywalizacja między tymi ośrodkami, polegająca na uzyskiwaniu jak najwyższego wskaźnika zdawalności, gdyż wielu kandydatów na kierowców tym właśnie kieruje się w wyborze miejsca przystępowania do tego egzaminu.
W pogoni za pozyskiwaniem jak największej ilości osób przystępujących do egzaminu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego utworzyły swoje filie w małych miejscowościach, w których ruch drogowy w porównaniu do do miast wojewódzkich jest niewielki, a infrastruktura drogowa uboga. Zdanie więc egzaminu państwowego na prawo jazdy w takich warunkach powinno być łatwiejsze.

Zabieg ten okazał się trafny.
W ośrodkach egzaminowania zlokalizowanych w małych miejscowościach np. w Miliczu, z roku na rok liczba przeprowadzonych egzaminów się powiększa, a więc wpływy finansowe z tego tytułu także.
Jednak procent zdających za pierwszym razem maleje ( w odniesieniu do pierwszego zestawienia podsumowującego pierwsze półrocze egzaminowania).
Dlaczego tak się dzieje?
Otóż w pierwszym i drugim roku działalności filii wojewódzkich ośrodków egzaminowania, usytuowanych w małych miejscowościach, do egzaminu przystępowały osoby, które odbyły szkolenie w szkołach zlokalizowanych na terenie miast wojewódzkich np. we Wrocławiu.
Umiejętności tych osób w zakresie kierowania pojazdem i przewidywania realnych zagrożeń oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach drogowych, wynikających z różnorodnej infrastruktury drogowej, były wykraczające poza potrzebne do tych, które są niezbędne do zdania egzaminu w małej miejscowości.
Tak więc po rozpoczęciu działalności (egzaminowania) filii w Miliczu (lipiec 2018 r) zdawalność za pół roku wynosiła 52,5% - czyli była wysoka w stosunku do WORD Wrocław( 41%), zachęcająca kandydatów na kierowców do zdawania w tej miejscowości.
Sytuację tę zauważyli także miejscowi instruktorzy, którzy w tych i ościennych miejscowościach utworzyli szkoły nauki jazdy i od drugiego roku powstania filii ośrodków egzaminowania, większość zdających tam egzaminy, stanowią absolwenci tych szkół.
Osoby te nie są już szkolone w tak różnorodnych warunkach drogowych jak te, które wskazałem powyżej.
Wiedza i umiejętności radzenia sobie w ruchu drogowym podczas kierowania pojazdem osób szkolonych w małych miejscowościach jest zatem mniejsza od tych, którzy te szkolenie odbyli w większych aglomeracjach miejskich. 
Z tego też powodu zdawalność wyrażona w procentach z roku na rok spada.
W roku 2022 zdawalność w Miliczu wyniosła 41%, a więc drastycznie spadła.
 

Zachęcam więc do decydowania się na szkolenie w miastach wojewódzkich,
by nabyć umiejętności wystarczających do poradzenia sobie  we wszystkich sytuacjach drogowych na egzaminie , ale także i w przyszłości - bez lęku przed podróżą po kraju i Europie.

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika