Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?

Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?

Zakres szkolenia w szkołach jazdy w odniesieniu do wymagań na egzaminie państwowym w WORD.

"Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?" - z takim pytaniem często spotykam się w trakcie szkolenia praktycznego na prawo jazdy.

Rolą egzaminatora jest, pomijając fakt przeprowadzenia egzaminu w sposób bezpieczny, ocena osoby egzaminowanej w zakresie przestrzegania przepisów i techniki kierowania pojazdem, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców oraz przepisami ruchu drogowego, nakreślonymi w Ustawie o ruchu drogowym.

Rolą instruktora jest przygotować osobę szkoloną nie tylko do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy, ale przede wszystkim przygotować do samodzielnej jazdy po drogach publicznych i poza nimi w sposób bezpieczny dla innych użytkowników tych dróg i dla niej samej.

Na co instruktor na egzaminie wewnętrznym zwraca uwagę i dlaczego?

 • na konieczność spoglądania w lusterka przy hamowaniu przed przejściem dla pieszych lub przy hamowaniu do zatrzymania
 • na konieczność zachowania ruchu prawostronnego przy skręcie w lewo, gdy nie ma znaków drogowych wskazujących na inne zachowanie
 • na prawidłowe miejsce zatrzymania przed jezdnią drogi poprzecznej w celu ustąpienia pierwszeństwa lub w sytuacji, gdy widoczność jest ograniczona źle parkującymi pojazdami w rejonie skrzyżowania
 • na prawidłowy tor ruchu przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo lub prawo
 • na spoglądanie w tzw. martwe pole przy zmianie pasa ruchu lub miejsca na jezdni
 • na zachowanie szczególnej ostrożności (spoglądanie w lusterka i martwe pole) przy włączaniu się do ruchu np. w trakcie realizacji zadania egzaminacyjnego zawracania na drodze jedno-jezdniowej dwukierunkowej lub przy wykonywaniu zadania parkowania - przy wyjeżdżaniu
 • na prędkość dojeżdżania i sposób zatrzymania się przed jezdnią drogi z pierwszeństwem gdy znajdują się na niej pojazdy
 • na konieczność zwalniania przed przejściami dla pieszych w odniesieniu do znaku D-6, a więc sposób realizacji zasady szczególnej ostrożności w tym miejscu
 • na prawidłową pracę rąk na kierownicy
 • na prawidłowe ustawienie fotela i zagłówka
 • na sposób otwierania drzwi przy wysiadaniu z pojazdu

Zwraca uwagę na powyższe rzeczy dlatego, że instruktor kształtuje nawyki i umiejętności przyszłego kierowcy w zakresie przewidywania realnych zagrożeń na drogach publicznych i poza nimi oraz umiejętności skutecznego reagowania jeśli takie się pojawią. Umiejętności stosowania przepisów ruchu drogowego w trakcie kierowania pojazdem, sprawnego i bezpiecznego obsługiwania urządzeń służących do kierowania pojazdem w sposób zgodny z technika do tego przewidzianą. Przewidywanie realnych zagrożeń i radzenie sobie z nimi jest najcenniejszą umiejętnością kierowcy, a unikanie lub zaniechanie nabycia takich umiejętności jest największym błędem instruktora i osoby szkolącej się.

Główne cele nauki jazdy

Celem kursów na prawo jazdy jest to, aby osoba, która zakończy szkolenie była przygotowana do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz by była przygotowana do samodzielnej, bezpiecznej jazdy w każdych warunkach na drogach publicznych i poza nimi. 

A czy egzaminator obleje mnie za np. nieprawidłową technikę jazdy tak, jak przedstawione jest to na powyższym zdjęciu? Najczęściej nieprawidłowa technika jazdy skutkuje niepanowaniem nad pojazdem, to z kolei stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Zła praca rąk (nie tylko ich krzyżowanie) przy kręceniu kierownicą ma wpływ na niezachowanie odpowiedniego toru jazdy w trakcie skręcania, co objawia się albo wyjeżdżaniem na lewą stronę jezdni, albo wjeżdżaniem na prawy krawężnik. Są to zachowania wskazujące na niepanowanie nad pojazdem oraz możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takim przypadku egzamin będzie oblany. A więc np. samo krzyżowanie rąk na kierownicy nie będzie powodem niezdanego egzaminu, ale jeśli w skutek krzyżujących się rąk na kierownicy doszło do wjechania na lewą stronę jezdni, w trakcie wykonywania skrętu w prawo i do tego jeszcze samochód najechał na linię podwójną ciągłą, to egzamin na pewno będzie przerwany. Egzaminator ocenia więc, czy w trakcie egzaminu osoba egzaminowana stworzyła lub nie stworzyła zagrożenia w ruchu drogowym. Instruktor natomiast zwraca uwagę w trakcie szkolenia, czy osoba szkolona swymi działaniami skutecznie eliminuje możliwość stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Ot i cała różnica w roli egzaminatora i instruktora.

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika