Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?

Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?

Zakres szkolenia w szkołach jazdy w odniesieniu do wymagań na egzaminie państwowym w WORD.

"Czy za to egzaminator obleje mnie na egzaminie?" - z takim pytaniem często spotykam się w trakcie szkolenia praktycznego na prawo jazdy.

Rolą egzaminatora jest, pomijając fakt przeprowadzenia egzaminu w sposób bezpieczny, ocena osoby egzaminowanej w zakresie przestrzegania przepisów i techniki kierowania pojazdem, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców oraz przepisami ruchu drogowego, nakreślonymi w Ustawie o ruchu drogowym.
Rolą instruktora jest przygotować osobę szkoloną nie tylko do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy, ale przede wszystkim przygotować do samodzielnej jazdy po drogach publicznych i poza nimi w sposób bezpieczny dla innych użytkowników tych dróg i dla niej samej.
Jeśli więc poruszamy temat dlaczego instruktor na egzaminie wewnętrznym zwraca uwagę na :
- konieczność spoglądania w lusterka przy hamowaniu przed przejściem dla pieszych lub przy hamowaniu do zatrzymania
- konieczność zachowania ruchu prawostronnego przy skręcie w lewo gdy nie ma znaków drogowych wskazujących na inne zachowanie
- prawidłowe miejsce zatrzymania przed jezdnią drogi poprzecznej w celu ustąpienia pierwszeństwa, lub w sytuacji gdy widoczność jest ograniczona źle parkującymi pojazdami w rejonie skrzyżowania
- prawidłowy tor ruchu przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo lub prawo
- spoglądanie w tzw. martwe pole przy zmianie pasa ruchu lub miejsca na jezdni
- zachowanie szczególnej ostrożności (spoglądanie w lusterka i martwe pole) przy włączaniu się do ruchu np. w trakcie realizacji zadania egzaminacyjnego zawracania na drodze jedno-jezdniowej dwukierunkowej lub przy wykonywaniu zadania parkowania - przy wyjeżdżaniu
- prędkość dojeżdżania i sposób zatrzymania się przed jezdnią drogi z pierwszeństwem gdy znajdują się na niej pojazdy
- konieczność zwalniania przed przejściami dla pieszych w odniesieniu do znaku D-6 , a więc sposób realizacji zasady szczególnej ostrożności w tym miejscu
- prawidłową pracę rąk na kierownicy
- prawidłowe ustawienie fotela i zagłówka
- sposób otwierania drzwi przy wysiadaniu z pojazdu...
to dlatego, że instruktor kształtuje nawyki i umiejętności przyszłego kierowcy w zakresie przewidywania realnych zagrożeń na drogach publicznych i poza nimi oraz umiejętności skutecznego reagowania jeśli takie się pojawią, umiejętności stosowania przepisów ruchu drogowego w trakcie kierowania pojazdem, sprawnego i bezpiecznego obsługiwania urządzeń służących do kierowania pojazdem w sposób zgodny z technika do tego przewidzianą.
Przewidywanie realnych zagrożeń i radzenie sobie z nimi jest najcenniejszą umiejętnością kierowcy, a unikanie lub zaniechanie nabycia takich umiejętności jest największym błędem instruktora i osoby szkolącej się.

Reasumując- zakres szkolenia w zakresie kursu na prawo jazdy jest taki aby osoba, która zakończy szkolenie była przygotowana do zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz, by była przygotowana do samodzielnej, bezpiecznej jazdy w każdych warunkach na drogach publicznych i poza nimi.  A czy egzaminator obleje mnie za np. nieprawidłową technikę jazdy tak jak przedstawione jest to na powyższym zdjęciu ? Najczęściej nieprawidłowa technika jazdy skutkuje niepanowaniem nad pojazdem, co z kolei stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Zła praca rąk (nie tylko ich krzyżowanie) przy kręceniu kierownicą ma wpływ na niezachowanie odpowiedniego toru jazdy w trakcie skręcania, co objawia się albo wyjeżdżaniem na lewą stronę jezdni, albo wjeżdżaniem na prawy krawężnik. Są to zachowania w skazujące na nie panowanie nad pojazdem i możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i w takim przypadku egzamin będzie oblany. A więc np. samo krzyżowanie rąk na kierownicy nie będzie powodem niezdanego egzaminu, ale jeśli w skutek krzyżujących się rąk na kierownicy doszło do wjechania na lewą stronę jezdni, w trakcie wykonywania skrętu w prawo i do tego jeszcze samochód najechał na linię podwójną ciągłą, to egzamin na pewno będzie przerwany. Egzaminator ocenia więc, czy w trakcie egzaminu osoba egzaminowana stworzyła lub nie stworzyła zagrożenia w ruchu drogowym. Instruktor natomiast zwraca uwagę w trakcie szkolenia, czy osoba szkolona swymi działaniami skutecznie eliminuje możliwość stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Ot i cała różnica w roli egzaminatora i instruktora.
 
 

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7