Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

Kiedy egzaminator wskaże na błąd i da możliwość powtórnego wykonania zadania, a kiedy przerwie egzamin ?

Każdy kto stoi przed koniecznością zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy w WORD chce mieć jasność, kiedy jego postępowanie w trakcie egzaminu potraktowane będzie jako błąd, a kiedy jako egzamin niezdany.


POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU

W odniesieniu do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców, pozytywny wynik egzaminu państwowego części praktycznej uzyskuje osoba egzaminowana, jeśli poprawnie wykonała wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, o których mowa w §23 i §24.

NEGATYWNY WYNIK EGZAMINU

Negatywny wynik tego egzaminu uzyskuje, jeśli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne lub jeśli egzaminator ocenił, iż w danej sytuacji doszło do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o czym mowa w §16. ust.1 pkt 1,3,4,6.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Część pierwsza odbywa się na placu manewrowym i część druga w ruchu drogowym na drogach publicznych.

W trakcie części pierwszej egzaminu praktycznego egzaminator sprawdza (zad. nr 1)

czy osoba egzaminowana posiada wymagane umiejętności związane z obsługą elementów pojazdu odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz umiejętności związane z przygotowaniem się do jazdy.

Następnie (zadanie nr 2)

czy osoba ta w dostatecznym stopniu panuje nad pojazdem w czasie jazdy wyznaczonym pasem ruchu,

a także (zadanie nr 3),

czy panuje nad pojazdem przy rozpoczynaniu jazdy na wzniesieniu.

BŁĘDY W ZADANIU NR 1

Jeśli osoba egzaminowana raz włączy i wskaże nie to światło, o które prosił egzaminator - to zostanie poinformowana, że popełniła błąd i egzaminator poprosi o wykonanie zadania raz jeszcze.

Jeśli ponownie osoba egzaminowana nie włączy wskazanego przez egzaminatora światła, to wynik egzaminu jest negatywny (dwukrotne niepoprawne wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego).

Analogicznie, jak przy sprawdzeniu świateł, postępujemy w stosunku do elementów w komorze silnika.


Sprawdzenie elementów w komorze silnika wykonujemy poprzez ich wskazanie i omówienie sposobu sprawdzenia.

Gdy sprawdzenie działania światła i jednego z elementów w komorze silnika zostało wykonane poprawnie, to osoba egzaminowana zostanie poproszona o zajęcie miejsca dla kierującego pojazdem i przygotowanie się do jazdy.

Jeśli osoba egzaminowana zgłosi, że jest gotowa do jazdy, a egzaminator stwierdzi błąd, gdyż została pominięta któraś z wymaganych czynności (określona w rozporządzeniu zał. nr 2 tab. nr 4. 1.2), to otrzyma ona informację o popełnionym błędzie i że należy przystąpić do drugiej próby.

Jako błąd w trakcie przygotowania do jazdy uznane będzie pominięcie czynności związanych z:

 • ustawieniem fotela kierowcy
 • ustawieniem lusterek
 • ustawieniem zagłówka
 • zapięciem pasów bezpieczeństwa
 • upewnieniem się czy drzwi pojazdu są zamknięte


Gdy zadanie zostało wykonane poprawnie, egzaminator prosi o przystąpienie do zadania - nr 2.

Zadanie nr 2 na placu manewrowym, czyli jazda wyznaczonym pasem ruchu tzw. „łuku”.

Zadanie te daje możliwość egzaminatorowi ocenić, czy osoba egzaminowana zachowuje zasadę szczególnej ostrożności przy włączaniu się do ruchu, potrafi płynnie rozpocząć jazdę, utrzymać pojazd w czasie jazdy (do przodu i do tyłu) w wyznaczonym pasie ruchu prezentując płynną jazdę i czy potrafi zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu.

BŁĘDY W ZADANIU NR 2 (jazda po łuku)

W tym zadaniu błędem będzie jeśli przed rozpoczęciem jazdy do przodu NIE nastąpi:

 • włączenie wymaganych przepisami świateł

 • upewnienie się, że nie świeci żadna z czerwonych lampek sygnalizujących awarię
 • zwolnienie hamulca postojowego
 • ocena sytuacji naokoło samochodu(spoglądnięcie w lewą szybę i lusterko, w prawą szybę i lusterko oraz do tyłu)
 • zwiększenie obrotów silnika w sposób płynny z jednoczesnym popuszczaniem sprzęgła.

Następnie samochód powinien ruszyć płynnie. Błędem będzie, gdy koła podczas ruszania będą „buksować” - kręcić się w miejscu (ruszanie z piskiem opon lub widocznym szarpaniem). Ruszanie z „samego sprzęgła”, bez płynnego zwiększenia obrotów silnika (dodawania gazu), także jest błędem.

Jeśli rozpoczęcie jazdy, tzw. „ruszenie”, nastąpiło poprawnie, to w następnej kolejności należy zaprezentować płynną jazdę w taki sposób, aby koła pojazdu nie najeżdżały na linie ograniczające krawędź wyznaczonego pasa ruchu.

Najechanie na linię oznaczającą krawędź pasa ruchu jest błędem.


wyjechanie kołem poza tę linię, jest zagrożeniem w ruchu drogowym i skutkuje przerwaniem egzaminu (§12.2.1).

Na końcu pasa ruchu jest wyznaczone miejsce do zatrzymania, tzw. „koperta”. Pojazd prawidłowo zatrzymany nie powinien swym obrysem wystawać poza wewnętrzne krawędzie wyznaczonej koperty.

Jeśli pojazd został zatrzymany w ten sposób, że tył samochodu wystawał poza linię (nie był schowany w kopercie), to egzaminator poinformuje osobę egzaminowaną, że zadanie jest wykonane niepoprawnie (błąd) i poprosi o ponowne przystąpienie do wykonania zadania.

Jeśli przód samochodu wystaje poza krawędź wewnętrzną pola zatrzymania (koperty) i dodatkowo zastał potrącony pachołek, to egzamin z racji potrącenia pachołka (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu), zastaje przerwany.

Gdy zatrzymanie w kopercie było poprawne, to następnie należy zaprezentować umiejętność jazdy do tyłu. Przed ruszeniem wszystkie czynności należy wykonać analogicznie, jak przy ruszaniu do przodu. Jadąc do tyłu należy obserwować tor jazdy spoglądając naprzemiennie w lusterka i w tylną szybę pojazdu.

Obserwacja toru jazdy tylko w tylnej szybie lub tylko w lusterkach jest błędem (załącznik nr 2, tabela nr 4. 2.3).

Po zatrzymaniu pojazdu w polu zatrzymania (kopercie), należy dźwignię zmiany biegów ustawić w pozycję biegu jałowego tzw. „luz” i zabezpieczyć pojazd przed przemieszczaniem się, zaciągając hamulec postojowy tzw. „ręczny”.


Egzamin w tym zadaniu będzie przerwany i oceniony negatywnie również wtedy, gdy potrącimy jeden z pachołków (§12.2.2) rozmieszczonych na krawędzi wyznaczonego pasa ruchu.

Gdy zadanie nr 2 zostało wykonane poprawnie, egzaminator zajmuje miejsce w samochodzie egzaminacyjnym obok osoby egzaminowanej i prosi ją o przystąpienie do zadania nr 3, czyli ruszania z miejsca do przodu na wzniesieniu z wykorzystaniem hamulca postojowego.

Zadanie nr 3 opisane jest w rozporządzeniu następująco: „ Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go (…)”.

BŁĘDY W ZADANIU NR 3 (ruszanie pod górkę)


Błędem zgodnie z rozporządzeniem w wykonaniu tego zadania będzie gdy w trakcie ruszania:

 • samochód cofnie się o więcej niż 20 cm
 • silnik zgaśnie

Praktycznie egzaminatorzy uznają także za błąd sytuację, gdy podczas ruszania koła kręcą się w miejscu (pisk opon przy ruszaniu) oraz, gdy osoba egzaminowana nadmiernie zwiększa obroty silnika (powyżej 3500 obr/min), doprowadzając tym do palenia okładzin sprzęgła. Klasyfikują takie zachowanie kierującego jako brak panowania nad pojazdem – i trudno z tym się nie zgodzić.

Gdy przy wykonywaniu tego zadania osoba egzaminowana dopuści się jednego z powyżej przytoczonych błędów, egzaminator poprosi o powtórne wykonanie zadania.

Jeśli za pierwszym razem nastąpił błąd z powodu np. zgaśnięcia silnika, a za drugim razem popełniony został błąd z powodu np. cofnięcia się pojazdu o więcej niż 20 cm. , to w myśl §28.1.2 wynik egzaminu jest negatywny, gdyż nastąpiło dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego.

Po poprawnym wykonaniu trzech powyżej wskazanych zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym, egzaminator informuje o fakcie pozytywnej oceny wykonanych zadań oraz instruuje o sposobie przekazywania komend i poleceń w dalszej części egzaminu, która odbywać się będzie na drogach publicznych.

Może zainteresuje Cię również

Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

Błędy podczas egzaminu państwowego na placu manewrowym w WORD

2020/04/08

Kiedy egzaminator wskaże na błąd i da możliwość powtórnego wykonania zadania, a kiedy przerwie egzamin ?

Czy egzaminator mnie za to obleje?

Czy egzaminator mnie za to obleje?

2020/03/04

Czy niewykonanie zadania na egzaminie oznacza wynik negatywny?

 Migająca żółta strzałka

Migająca żółta strzałka

2018/03/05

Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający sygnał żółty w dalszym ciągu obowiązuje nas wskazywany przez niego kierunek jazdy. Zobacz dlaczego!