Pierwszeństwo łamane na skrzyżowaniu, a użycie kierunkowskazów.

Pierwszeństwo łamane na skrzyżowaniu, a użycie kierunkowskazów.

Jak używać kierunkowskazów gdy droga z pierwszeństwem na skrzyżowaniu zmienia kierunek?

Używać czy nie używać kierunkowskazów , gdy przebieg drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniu nie przebiega na wprost?

Wielu kierowców jest zdania, że jadąc drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu, wtedy gdy droga ta nie prowadzi na wprost, nie powinno używać się kierunkowskazu. Jako uzasadnienie powyższego przedstawiają pogląd, że jadąc drogą z pierwszeństwem nawet wtedy gdy droga ta skręca na skrzyżowaniu, kierujący pojazdem nie zmienia kierunku jazdy.

W odniesieniu do tego uzasadnienia chcę możliwie najkrócej przypomnieć, iż użycie kierunkowskazów jest jedną z kluczowych czynności , mającą istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kierunkowskaz informuje i ostrzega wszystkich użytkowników drogi o zamiarze kierunku przemieszczania się pojazdu np. w miejscu przecinania się kierunków ruchu.

Używając kierunkowskazu informujemy o zmianie kierunku jazdy nie tylko innych kierujących pojazdami samochodowymi, którzy jadą za naszym pojazdem, tych z lewej, prawej i z przeciwka, ale także rowerzystów jadących drogami dla rowerów, wyznaczonymi pasami ruchu dla rowerów stanowiących integralną część jezdni, tych którzy przemieszczają się na hulajnogach i innych urządzeniach transportu osobistego i także pieszych mających zamiar przejścia przez jezdnię.

W celu ucięcia spekulacji na temat używania bądź nie używania kierunkowskazów gdy droga z pierwszeństwem zmienia kierunek, wystąpiono do Ministra Infrastruktury z zapytaniem w tej kwestii. Odpowiedzi w imieniu Ministra Infrastruktury udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Interpretacja resortu infrastruktury.


"... określone w pkt. 5.2.1.1 oraz pkt. 5.2.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r zasady stosowania znaku D-1 " droga z pierwszeństwem" jednoznacznie wskazują, że jeśli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu , to pod wszystkimi znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu ( D-1, A-7 "ustąp pierwszeństwa", ewentualnie B-20 "stop") umieszcza się odpowiednie odmiany tabliczek T-6a " tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczona na drodze z pierwszeństwem)" i T-6c " tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie ( umieszczona na drodze podporządkowanej)". Z treści art. 22 ust 5 ustawy- Prawo o ruchu drogowym wynika natomiast, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. I konkluzja odpowiedzi: - Stwierdzam, że z przepisów rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r jednoznacznie wynika, iż umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a wskazuje, że droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu. Z tych też względów w sytuacji kiedy kierujący pojazdem na skrzyżowaniu porusza się zgodnie z rzeczywistym przebiegiem drogi z pierwszeństwem - przedstawionym na tabliczce T-6a - to zmienia on kierunek jazdy i dlatego też w myśl przepisów art. 22 ust. 5 ustawy p prawo o ruchu drogowym zobowiązany jest zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany tego kierunku."

Zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury ale tylko w sytuacji przedstawionej na ilustracji z Panem Ministrem i prezentowaną tabliczką T-6a.

Na tabliczce T-6a przedstawiono przebieg dróg prostopadły i rzeczywiście w takiej sytuacji stanowisko ministerstwa w mojej opinii jest niepodważalne. Jednak czy przedstawiona interpretacja ministerstwa pasuje do każdej sytuacji drogowej ?

A co w sytuacji gdy przebieg dróg nie jest prostopadły?Często jednak bywa, że przebieg dróg na skrzyżowaniach nie jest prostopadły i w takiej sytuacji należy zadbać o to, aby sygnalizowanie kierunkowskazem nie wprowadzało w błąd.  Mając na uwadze tę kwestię można powiedzieć, że przedstawiona  interpretacja ministerstwa jest niepełna lub nieprecyzyjna gdyż nie uwzględnia skrzyżowań, na których przebieg dróg jest inny niż prostopadły.

 A więc odniosę się do skrzyżowań, których w interpretacji wydaje się , że nie uwzględniono.
 Moim zdaniem w  sytuacjach gdy kierunek  drogi z pierwszeństwem zmienia się np. o 45° w lewo i z drogą z pierwszeństwem krzyżuje się droga podporządkowana także z lewej strony,
   
to w takiej sytuacji jadąc przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem nie włączamy kierunkowskazu, aby nie sugerować, że zamierzamy zjechać z drogi z pierwszeństwem w lewo, w drogę podporządkowaną.
Kierunkowskaz w lewo włączamy w takiej sytuacji tylko wtedy gdy zamierzamy skręcać w lewo w drogę podporządkowaną. 

Analogicznie - gdy kierunek drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniu zmienia się w prawo o określony kąt i z prawej strony jest wlot drogi podporządkowanej ,

to w takiej sytuacji gdy nie opuszczamy drogi z pierwszeństwem , nie włączamy kierunkowskazu.
A więc na skrzyżowaniach podobnych do tego, które jest przedstawione na powyższej ilustracji, kierunkowskaz należy włączyć sygnalizując zamiar skrętu w prawo lub w lewo, w drogę podporządkowaną.

 

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika