Migająca żółta strzałka

Migająca żółta strzałka "w lewo" na skrzyżowaniu. Czy wolno zawracać?

Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający sygnał żółty w dalszym ciągu obowiązuje nas wskazywany przez niego kierunek jazdy. Zobacz dlaczego!

Czy w sytuacji gdy sygnalizator S-3 ze strzałką w lewo nadaje migający sygnał żółty , wskazujący dozwolony kierunek jazdy ( w lewo), można także zawracać? Moim zdaniem nie!

W moim rozumieniu, jeśli sygnalizator pracuje w trybie awaryjnym, na sygnalizatorze S-3 jest pozioma strzałka w lewo i sygnał miga żółtym światłem, to nadal dotyczy on jadących w lewo, tak jak przy bezawaryjnej pracy sygnalizatora. W takiej sytuacji zwiększamy czujność i stosujemy dużo większą dozę ostrożności. Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający żółty sygnał, należy zgodnie z § 98.6 zachowując szcególną ostrożność, utrzymywać kierunek jazdy (§97.1) zgodny z nadawanym - migającym sygnałem, który nadal wskazuje dozwolony kierunek jazdy, stosując się do zasad pierwszeństwa zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych.
W czasie kiedy sygnalizacja świetlna nadaje sygnały migające żółte, na skrzyżowaniu jest wielokroć bardziej niebezpiecznie i z tego powodu nakłaniam do działań zmierzających w kierunku większego bezpieczeństwa.
Gdyby na skrzyżowaniu zarządca drogi dopuszczał wykonywanie manewru skrętu w lewo i zawracania, zastosowałby sygnalizator ze strzaką wskazującą kierunek jazdy w lewo i do zawracania.Sygnalizację świetlną stosuje się nie tylko z powodu poprawy warunków ruchu relacji podporzadkowanych, czy zwiększenia efektywności sterowania strumieniami ruchu ale przede wszystkim, z powodu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mając na uwadze poniżej przytoczone przepisy warunkujące zastosowanie sygnalizacji świetlnej, fakt istnienia sygnalizatora w danym miejscu na drodze powinien nas bardzo dyscyplinować, a zwłaszcza wtedy gdy w skutek awarii sygnalizacja nadaje sygnały żółte-migające lub nie nadaje sygnałów w ogóle. Należy z dużym naciskiem wskazywać, iż skrzyżowania, na których zdecydowano się zastosować sygnalizatory S-3 są miejscami szczególnie niebezpiecznymi, wymagającymi od kierujących pryncypialnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego, a gdy sytuacja tego wymaga, w swych działaniach skłaniać się w kierunku większego bezpieczeństwa.

Uzasadniając swoje stanowisko posłużę się zapisami prawnymi.
Zgodnie z Dz.U. nr 220 poz. 2181 wprowadzenie sygnalizacji świetlnej powinno spowodować poprawę bezpieczeństwa ruchu, co jest celem nadrzędnym... W dalszej części, mając na uwadze wspomniane bezpieczeństwo ale nie tylko, ocenia się konieczność stosowania sygnalizacji świetlnej i jej rodzaju (ogólne i kierunkowe). " Na wlotach o trzech lub więcej pasach ruchu należy, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego, wydzielić dla pojazdów skręcającychw lewo co najmniej jeden pas ruchu i obowiązkowo zastosować sygnalizator kierunkowy dla tego pasa(pasów) ruchu. Na wlotach o dwóch pasach ruchu, przy minimum 20% udziale pojazdów skręcających w lewo, należy dla tych pojazdów zastosować sygnalizator kierunkowy."
§97.1 " Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką."
§98.6 " Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator, ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności."
Dz.U.nr 220 poz. 2181 Rozdział 4 " Rodzaje sygnałów" rys. 4.2.2 do 4.2.8


Na koniec dodam, iż nie znalazłem zapisu prawnego, w którym było by zapisane, że w przypadku gdy sygnalizator S-3 nadaje migający żółty sygnał nie mamy obowiązku stosowania się do wskazywanego kierunku jazdy.

Posiadasz prawo jazdy od wielu lat, a może jesteś w trakcie realizacji kursu w szkole jazdy lub może jesteś instruktorem nauki jazdy?  Zapraszam do dyskuzji i wymiany poglądów .

 

Może zainteresuje Cię również

  Migająca żółta strzałka

Migająca żółta strzałka "w lewo" na skrzyżowaniu. Czy wolno zawracać?

2018/03/05

Gdy sygnalizator S-3 nadaje migający sygnał żółty w dalszym ciągu obowiązuje nas wskazywany przez niego kierunek jazdy. Zobacz dlaczego!