Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

Czym są części u urządzenia drogi?

Treść nowej definicji drogi jest tak zagmatwana że, w zrozumieniu jej terści konieczne jest posiłkowanie się przepisami budowlanymi.

Droga wg definicji Ustawy Pord brzmi:
 

Droga- drogę w rozumieniu art.4 pkt 2 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r poz 1693 i 1768)
-art 4 pkt 2 - droga- budowlę sładającą się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art 7 ustawy z dnia 07. 07. 1994 r - Prawo budowlane, stanowiącą całość  techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających sie przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Częściami drogi są:

1) jezdnie w rozumieniu art 4 pkt 5 ustawy z 21. 03. 1985 r o drogach publicznych
 -art 4 pkt 5- jezdnia- część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, składająca sie z pasa lub pasów ruchu, z wyjątkiem torowiska wydzielonego z jezdni
2) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów
3) droga dla rowerów - drogę lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urzadzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie
4) droga dla pieszych i rowerów 
5) pobocze - część drogi usytuowaną przy jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
6) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy urzyciu urządzenia wspomagającego ruch
7) skrzyżowanie - część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną

Urzadzenie drogi: 

Urzadzeniem drogi jest obiekt lub urządzenie, w tym obiekt lub urządzenie budowlane, związane funkcjonalnie z drogą lub ruchem drogowym, w tym kanał technologiczny


Drogowy obiekt inżynierski: 

Drogowy obiekt inżynierski to: most, wiadukt, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z 07.07 1994 r- Prawo budowlane


Pas drogowy: 

Pas drogowy to wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przeztrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga


 

   

 

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika