Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Moim zdaniem zdecydowanie tak. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców w małych miejscowościach oczywiście, że będzie miało wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i to w sensie negatywnym.

Temat jest oczywiście bardzo szeroki i nietrafnym było by wskazanie na jedną lub główną przyczynę takiego osądu, bez przeprowadzenia stosownych badań, opartych na konkretnych metodach do tego przewidzianych. Wskażę więc na jedną z przyczyn wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, związaną ze szkoleniem i egzaminowaniem w małych miejscowościach.

Jednym z elementów charakterystyki kierowcy jest zdolność przewidywania realnych zagrożeń i umiejętność skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach drogowych. A więc dobry kierowca to taki, który potrafi odpowiednio wcześnie przewidzieć zagrożenie i skutecznie na nie zareagować. Z obserwacji wielu sytuacji drogowych, na podstawie numerów tablic rejestracyjnych, wynika że kierowcy z mniejszych, tzw. ościennych miejscowości, prezentują gorszy, często niezgodny z przepisami styl jazdy oraz słabiej lub zdecydowanie źle radzą sobie w trudnych sytuacjach drogowych. Trudne sytuacje dla tych kierowców to te gdy np. sygnalizacja świetlna na dużym skrzyżowaniu nadaje tylko sygnał migający żółty, na skrzyżowaniu o zwiększonym natężeniu ruchu- bez sygnalizacji świetlnej- gdy znajdują się w pozycji podporządkowanej, w sytuacji gdy na drodze pojawia się tramwaj, a także na rozległych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym lub rondach. To także wykonywanie manewrów parkowania, zawracania i zmiany pasa ruchu oraz zwykłego włączania się do ruchu w sytuacji gdy natężenie ruchu, w dużym mieście, jest diametralnie inne- zdecydowanie większe.

Są to sytuacje , z którymi ci kierowcy nie mieli możliwości zetknąć się w trakcie szkolenia na prawo jazdy, a egzaminator nie miał możliwości sprawdzenia zachowania się kandydata na kierowcę w takich warunkach drogowych z tego powodu, że zwyczajnie w małych miejscowościach nie ma tramwajów, dużych skrzyżowań, jezdni czteropasmowych, ani dużego natężenia ruchu.
Mając na uwadze powyższe uważam, iż przekierowanie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców do małych miejscowości, nie da możliwości ukształtowania u kandydata na kierowcę umiejętności wczesnego przewidywania realnych zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co skutkowało będzie zmniejszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, z powodu fizycznego braku możliwości wyszkolenia osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdem na poziomie , na którym " nowy kierowca" sprosta oczekującym go wyzwaniom na drodze.
Jeśli chodzi o szkolenie i egzaminowanie w zakresie kategorii samochodów ciężarowych w małych miejscowościach to bez zbędnego uzasadniania stwierdzam, iż jest to bardzo szkodliwe, wręcz absurdalne. Warto by spytać o opinię w tej kwestii Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Może zainteresuje Cię również

Zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu

2019/06/27

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu przyczyną wielu wypadków

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

Czy WORD-y w małych miejscowościach wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach?

2019/05/30

Czy nauka jazdy i egzaminowanie w małych miejscowościach wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

Liczniki czasu przy sygnalizatorach

2019/05/23

Czy liczniki czasu na skrzyżowaniach usprawniają ruch?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

Zatrzymanie pojazdu w rejonie obszaru zabudowanego- kiedy jest dozwolone, a kiedy zabronione?

2019/05/05

Jak i gdzie zatrzymać pojazd aby było to zgodne z przepisami ruchu drogowego?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

Czy linia P-13 warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa?

2019/05/05

Jak interpretować linię warunkowego zatrzymania P-13 gdy wcześniej nie ma znaku A-7