Bezpieczne zachowanie się w okolicy przejścia dla pieszych.

Bezpieczne zachowanie się w okolicy przejścia dla pieszych.

Gwałtowne hamowanie przed przejściem dla pieszych może być śmiertelnym zagrożeniem dla samych pieszych

Temat dotyczy zachowania kierowców w odniesieniu do pieszych i przejeżdżania przez przejścia dla pieszych. Poruszamy ten temat obserwując zachowanie kierowców w trakcie zajęć praktycznych kursu prawa jazdy. Słyszymy w mediach, że kierowcy źle zachowują się przejeżdżając przez przejścia dla pieszych. Słyszymy także, że ktoś zginął, bo kierowca nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i potrącił pieszego. Jak to się dzieje? Jakie błędy popełniają kierowcy? Kto jest winny? Kto przez swoją nadgorliwość sprowadza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego? Czy podczas szkolenia kierowców w trakcie nauki jazdy, instruktorzy popełniają błędy szkoleniowe? Poniżej staramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Nie zapraszaj pieszego na przejście dla pieszych bez upewnienia się, czy jest to bezpieczne

Należy wystrzegać się tzw. zapraszania pieszych do przechodzenia przez przejścia, bez wcześniejszego upewnienia się, że jest to dla nich bezpieczne. Spróbuję to zobrazować.

Kierując samochodem w trakcie zbliżania się do przejścia dla pieszych w pierwszej ocenie nie było żadnego pieszego. Jednak gdy byłem w odległości np. 20 m od przejścia, pojawił się pieszy, który widząc szybko jadące samochody, zatrzymał się w odległości  dwóch metrów od krawędzi jezdni, dając tym samym sygnał, iż nie zamierza wejść na przejście przed jadące  samochody. Ja mimo to podjąłem decyzję dynamicznego hamowania, graniczącego z gwałtownym hamowaniem, bez upewnienia się przez spojrzenie w lusterka (tylne i boczne) czy hamowanie pojazdu spowoduje, że jadący tuż za mną lub sąsiednim lewym (prawym) pasem kierowca samoistnie zacznie mnie wyprzedzać. W ten sposób bezwiednie stworzyłem zagrożenie dla pieszego, który mógłby skorzystać z mojego „zaproszenia” do wejścia na przejście, nie dostrzegając i nie spodziewając się jadących pojazdów na sąsiednich pasach.

Podobnych scenariuszy można wymyślać wiele, ale przecież nie o to chodzi. Faktycznie, receptą na prawidłową oceną sytuacji na przejściu dla pieszych jest czas, który kierujący muszą dać sami sobie. Ten czas mogą dać sobie z chwilą podjęcia decyzji cofnięcia nogi z gazu, w momencie zauważenia znaku D-6 – „przejście dla pieszych”. A więc zwolnienia, de facto minimalnego zwolnienia, ale spowodowania, że uwaga została skoncentrowana na przejściu dla pieszych i jego otoczeniu, przez co nasze działanie będzie racjonalne, adekwatne do sytuacji, możliwie najbardziej bezpieczne z możliwością wykluczenia dynamicznego lub gwałtownego hamowania oraz uniknięcia bezzasadnego „zapraszania pieszych” na przejścia. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy stanowi to dla nich bezpośrednie, często śmiertelne zagrożenie.

Przepisy ruchu drogowego w sprawie przejścia dla pieszych

Sposób zachowania się kierującego w rejonie przejść dla pieszych należy określić w odniesieniu do poniżej przytoczonych przepisów ruchu drogowego.

  • Art 2.11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym : „przejście dla pieszych - powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowym.
  • Art. 13.1a "Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem ... .
  • § 47.1-znak D-6 „przejście dla pieszych - oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi."
  • art 26.1 - „kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu  na to przejście ...
  • § 88.1 Znak P-10 „przejście dla pieszych - oznacza miejsce przejścia dla pieszych.” 

Oczywiście można by przytoczyć więcej zapisów odnoszących się do przejść dla pieszych i związanych z nimi oznakowaniem, jednak nie czynię tego by skupić się tylko nad samym zachowaniem kierujących w stosunku do przejść dla pieszych i znajdujących się tam pieszych. Wszyscy zapewne jesteśmy zgodni, iż w rejonie przejść dla pieszych jesteśmy obowiązani zachować szczególną ostrożność. Na czym polega ów szczególna ostrożność, precyzują nam powyżej przytoczone zapisy.

Przykład

Zbliżając się do przejścia dla pieszych powinniśmy zwolnić. Wynika to z faktu usytuowania znaku D-6 (który musi być ustawiony bezpośrednio przed przejściem dla pieszych) informującego o przejściu dla pieszych, w stosunku do którego sposób zachowania się kierującego określa art. 26.1. Przejścia dla pieszych są tak usytuowane, aby były widoczne z odpowiednio dużej odległości (regulują to osobne przepisy w Dz.U.03.220.2181), dlatego znak D-6 dostrzegamy już odpowiednio wcześnie. Widząc ten znak, gdy jestem 100-60 m przed przejściem, cofam nogę z „gazu” (hamowanie silnikiem). A więc zwalniam i poświęcam dwie sekundy na ocenę sytuacji w rejonie przejścia dla pieszych. Jeśli nie ma tam pieszych, kontynuuję jazdę. Jeśli jednak zachowanie pieszego budzi wątpliwości, zbliża się do przejścia, wchodzi na nie lub stoi bezpośrednio przed nim (bezpośrednio tzn. do około jednego metra) albo znajduje się na nim, to dodatkowo spoglądam w lusterka by mieć wiedzę o sytuacji z tyłu i nadal płynnie zwalniam obserwując pieszego, a także pojazdy jadące za mną. Jeśli sytuacja tego wymaga zatrzymuję się w taki sposób, aby pieszy i kierujący jadącymi pojazdami za mną, nie mieli wątpliwości, co do faktu, ustępowania przeze mnie pierwszeństwa pieszym.

Prawidłowa obserwacja i ocena sytuacji ogranicza gwałtowne, czy nawet dynamiczne hamowanie przed przejściem dla pieszych. Nie należy jednak takich sytuacji wykluczyć, mając na uwadze wtargnięcie pieszego na przejście, np.  zza nieprawidłowo parkującego pojazdu na drodze dla pieszych, bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Dlatego istotnym jest by obserwacja drogi i jej otoczenia uwzględniała także sytuację za naszym pojazdem (spoglądanie w lusterka) a także, by utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu.

---

Bądź na bieżąco - odwiedź nas na Facebooku lub na YouTube!

Może zainteresuje Cię również

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

Kiedy egzamin jest zdany a kiedy niezdany ?

2023/09/01

Jakie są zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny ?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

Kierowcy czy piesi - kto jest winny tragicznych kolizji na przejściach dla pieszych?

2023/08/28

Jaka jest przyczyna potąceń pieszych na przejściach dla pieszych ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

Gdzie się szkolić by nie tylko uzyskać prawo jazdy ale i umieć jeździć ?

2023/01/22

Tak samo ważne jest kto szkoli jak i gdzie przeprowadza szkolenie.

Droga składa się z części i urządzeń...

Droga składa się z części i urządzeń...

2022/11/27

Czym są części u urządzenia drogi?

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego

2022/11/11

Zmiana definicji chodnika